Privacybeleid

Praktijk Petra Vlieger, gevestigd aan het St Jorisveld 1 2023 GD Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Praktijk Petra Vlieger St Jorisveld 1
2023 GD Haarlem
06 51014025
https://www.petravlieger.nl

Petra Vlieger is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Petra Vlieger, zij is te bereiken via info@petravlieger.nl
Praktijk Petra Vlieger verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door in correspondentie en telefonisch.
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Praktijk Petra Vlieger verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid en eventuele medische gegevens.
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Praktijk Petra Vlieger verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Praktijk Petra Vlieger verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

  Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
  Praktijk Petra Vlieger bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of als wettelijk verplicht is.

  Delen van persoonsgegevens met derden:
  Praktijk Petra Vlieger verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken:
  Praktijk Petra Vlieger gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Petra Vlieger en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@petravlieger.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Praktijk Petra Vlieger wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
  Praktijk Petra Vlieger neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@petravlieger.nl